Kritéria pro přijetí

a) věková skupina (počítáno k )
6letí a děti s odkladem školní docházky: 680 bodů
5letí: 640 bodů
4letí: 360 bodů
3letí: 320 bodů

b) místo pobytu dítěte v MO podle sídla MŠ
(kritérium doloženo OP nebo potvrzením z ohlašovny pobytu nebo nájemní smlouvou)
trvalý pobyt v MO : 1200 bodů
nájemní smlouva v MO: 1120 bodů
trvalý pobyt dítěte v Plzni
(kritérium doloženo OP nebo potvrzením z ohlašovny pobytu)
960 bodů

3) sourozenec navštěvující MŠ, ve které je žádáno o přijetí, i po
bude zohledněn