Řád školní jídelny

Vypracovala: Olejníčková Lenka
Plzeň

Provozní řád školního stravování

Vyplývá z:

•Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
•Vyhlášky MZ č. 602/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
•Vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí
•Zákoníku práce
•Bezpečnostních předpisů
•Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. O školním stravování
•Vyhlášky MF č. 17/2008 Sb. O závodním stravování

Kapacita kuchyně: 120
Provoz kuchyně: hodin
Příprava stravy: strava se připravuje v kuchyni v budově v MŠ
Podávání stravy:

přesnídávka hodin
oběd hodin
svačina hodin

Časový odstup jednotlivých jídel je .
Děti svačí i obědvají ve třídách, protože mateřská škola nemá svoji jídelnu. Strava je podávána okénkem z kuchyně do 1. třídy a donášena pí. kuchařkou do 2. třídy. Starší děti se obsluhují samy. U 3 až 5ti letých dětí pomáhají pracovnice MŠ.

Pitný režim: celodenní, děti mají možnost se kdykoli napít.
Druhy nápojů: různé druhy čajů, ovocné nápoje, mléko, ochucené mléko, kakao, bílá káva, atd.…

Kritické body
Kuchařka denně zaznamenává teplotu potravin při dohotovení, výdeji a plnění barelů. Zaznamenává těž teploty v chladících či mrazících zařízeních a ve skladu.

Výše stravného 3-6leté děti: 36,-kč/den 7let/odkladové děti/: 38,-kč/den

Způsob platby stravného
č.účtu ŠJ 102 38 311 / 0100
příkaz k inkasu na Vašem účtu - v září bude stržena záloha 850,-- Kč a další měsíce zpětně částka za projedené obědy
zaplacení v hotovosti v MŠ vedoucí ŠJ do 10. dne v měsíci.